Disclaimer

Dit is een officiële website van de gemeente Hollands Kroon. De gemeentelijke website vindt u op www.hollandskroon.nl. Wij besteden uiterste zorg aan de informatie die u op deze website kunt vinden. Wij zijn verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, met uitzondering van de inhoud van externe pagina’s waarnaar wordt verwezen. Wij doen er alles aan deze website actueel, correct en relevant te houden. Toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid blijven van belang. Daarom staan wij open voor uw tips en ideeën. Heeft u suggesties voor verbeteringen, opmerkingen of komt u iets tegen dat niet juist of verouderd is, dan stellen wij uw reactie op prijs.

Privacy
Wij hechten waarde aan de bescherming van uw privacy. Zie hiervoor de privacyverklaring op deze website.

E-mail
Elk e-mailbericht dat bij ons binnenkomt wordt met zorg behandeld. Wij kunnen echter niet uitsluiten dat, als u een e-mailbericht verzendt, deze op weg naar de gemeente via internet niet door derden wordt ingezien. Dit valt buiten het bereik van de gemeentelijke bevoegdheid of verantwoordelijkheid. De gegevens die u doorgeeft via deze website gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor u deze gegevens doorgeeft. Lees ook onze e-maildisclaimer.

Links
Wij verstrekken links naar derden uitsluitend voor uw gemak. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van deze websites. Wij zijn dus niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.

Copyright
Wij behouden het auteursrecht van de op deze site verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo’s, fotomateriaal. Niets uit teksten of grafische voorstellingen op de website mag zonder toestemming van de gemeente openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Wilt u ons citeren, dan vragen wij u dit te doen met bronvermelding.