Voorwaarden fotowedstrijd nieuwe plaatsnaamborden!

Wil je meedoen aan deze fotowedstrijd? Upload dan je mooiste, leukste of meest bijzondere digitale foto(‘s) via deze website, gebaseerd op het thema ‘fotowedstrijd nieuwe plaatsnaamborden’. De gevraagde gegevens vul je zorgvuldig in, in het webformulier. Iedere inzender van de fotowedstrijd verklaart na inzending akkoord te zijn met de onderstaande voorwaarden. De looptijd van de actie is van vrijdag 8 juli 2022 tot en met zondag 5 augustus 2022.

Winnen?
Nadat de foto’s van de verschillende kernen zijn beoordeeld, worden er voor elke kern 2 foto’s uitgekozen. Op deze foto’s kan dan gestemd worden. De foto met de meeste stemmen wint en komt dan op de plaatsnaamborden van de desbetreffende dorp of buurtschap.

De deelnemer verklaart expliciet:

 1. de ingezonden opname zelf te hebben gemaakt en de auteursrechten niet te hebben verkocht of weggegeven te hebben aan derden;
 2. toestemming te hebben van op de inzending zichtbare personen;
 3. in geval van minderjarige kinderen toestemming te hebben van de ouders of voogd.

Verdere voorwaarden

 • De oprichters van de Facebookgroep ‘Parels in Hollands Kroon’ zijn uitgesloten van deelname.
 • Door deelname aan de fotowedstrijd verleent de deelnemer aan de gemeente Hollands Kroon het volledige en onvoorwaardelijke gebruiksrecht van het beeld voor al het gebruik door de gemeente Hollands Kroon. Hieronder vallen in ieder geval: de websites hollandskroon.nl en alle aanverwante gemeentelijke websites, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, magazines en andere communicatiemiddelen van de gemeente Hollands Kroon, andere zaken die in opdracht van de gemeente Hollands Kroon geproduceerd worden (waaronder begrepen beelden in artikelen, persberichten die onder verantwoording van de gemeente Hollands Kroon geplaatst/geproduceerd worden in externe media). De naam van de oorspronkelijke auteur wordt, daar waar mogelijk, bij plaatsing vermeld mits bij ons bekend.
 • De foto’s worden gepubliceerd in de interne digitale beeldbank van de gemeente Hollands Kroon.
 • De gemeente Hollands Kroon behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgave van redenen niet te plaatsen in deze beeldbank.
 • Foto’s mogen slechts beperkt bewerkt zijn:

o Toegestaan zijn bewerkingen als uitsneden maken, verscherpen en contrast, helderheid, schaduwen, hooglichten en witbalans aanpassen. Ook het wegpoetsen van vuiltjes en vlekjes is toegestaan.
o Niet toegestaan is o.a. het klonen van elementen uit andere beelden, het verwijderen van beeldbepalende elementen uit het ingezonden beeld en het toevoegen van teksten en/of passe-partouts.
o Foto’s mogen niet artistiek bewerkt zijn. Dus geen creatieve filters. Het gaat om pure foto’s en niet om digitale kunst.

 • Op de foto’s mag geen auteursrecht van toepassing zijn, anders dan die van de deelnemer.
 • De gemeente Hollands Kroon kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van ingezonden foto’s door derden.
 • De gemeente Hollands Kroon is gerechtigd om het aangeleverde materiaal te gebruiken in al haar media en publicitaire uitingen.
 • De rechten met betrekking tot de ingezonden foto’s berusten bij de deelnemer.
 • De deelnemer vrijwaart de gemeente Hollands Kroon voor claims van derden die pretenderen auteursrechthebbende te zijn.
 • De deelnemer vrijwaart de gemeente Hollands Kroon voor claims van geportretteerden.
 • Prijzen worden niet in geld uitgekeerd.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Ingezonden foto’s worden niet geretourneerd.
 • Per deelnemer wordt 1 prijs uitgereikt.
 • Aanstootgevende foto’s worden gediskwalificeerd.
 • De winnaars ontvangen binnen 14 dagen na afloop van de fotowedstrijd persoonlijk bericht.
 • De prijswinnende foto’s + de namen van de fotografen worden bekendgemaakt via de kanalen van de gemeente Hollands Kroon.